GDPR - RULC - Expresní doprava a zasilatelství

+420 326 717 000
Přejít na obsah

PROHLÁŠENÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI K ZAJIŠTĚNÍ GDPR


RULC s.r.o.
č.p. 14. 293 01 Plazy
IČ : 28531540

Vedení společnosti přijalo opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých dat dle Nařízení GDPR (2016/679) a souvisejících legislativních předpisů. Byla zpracována Analýza pro zjištění aktuálního stavu ochrany dat v naší firmě a na jejím základě byla vytvořena Směrnice k zajištění požadavků GDPR. Tato směrnice je pracovníkům firmy kdykoliv dostupná na vyžádání u pracovníka odpovědného za oblast ochrany dat. Na základě zpracované analýzy rozhodlo vedení společnosti, že firma není povinna zajistit Pověřence pro ochranu dat dle ustanovení Nařízení GDPR. Byla jmenována odpovědná osoba za ochranu osobních a citlivých dat – Jan Rulc. Pracovníci firmy mají právo na změny, úpravy nebo doplnění výše zmíněné směrnice, pokud by zjistili, že neodpovídá zcela skutečnému stavu nebo neobsahuje konkrétní ustanovení nebo postupy. Vedení společnosti žádá své zaměstnance, aby upozornili výše uvedenou osobu odpovědnou za ochranu osobních a citlivých dat na všechny skutečnosti a rizika, které by mohly být příčinou k úniku, případně zneužití těchto dat a pomohli tak v prevenci rizik. Pro zajištění souhlasu s činnostmi a úkony, které nemají svou přímou oporu v zákonných ustanoveních, bude nově využíván souhlas pracovníka. Pracovník má právo kdykoliv celý tento souhlas nebo jeho konkrétní část odvolat. Odvoláním již uděleného souhlasu ale mohou být ohroženy zakázky, případně jiné činnosti firmy, proto vedení firmy očekává, že pracovníci v případě záměru odvolat některý z udělených souhlasů budou odpovědnou osobu informovat včas a v případech opravdu závažných.


Plazy dne 3.5.2018
Za firmu RULC s.r.o.
Jan Rulc – jednatel
v.r.
Návrat na obsah